Destination bröllopsfotograf – Bröllop på Italienska kusten

destination-bröllopsfotograf

Heldags-bröllop från Italiens vackra Amalfikust – Destination bröllopsfotograf.

Så här i februarimörkret så känner jag att det är dags att muntra upp oss alla lite och påminna om att dagarna blir ljusare. Det börjar redan bli bättre, här i Stockholm kommer solen gå ner 16:37 ikväll. Vi går mot ljusare tider (!)

Så nu kliar det i fingrarna på mig, att få posta någonting från vackra, härliga, soliga dagar. Så vad passar bättre än ett bröllop som jag fotat i det fina höstljuset på Italiens Amalfi-kust.

Det var en väldigt speciell upplevelse för mig att få fota det här bröllopet. Det är mer av en “bröllops-story” än en bröllopsdag. Först fotade jag parets vigsel, porträtt och brudskål i början av sommaren kring vackra miljöer i Londons Chelsea. När hösten kom, gav vi oss av på denna resa till deras “ordentliga” bröllopsfirande. För mig blev det tre härliga dagar i ett flertal städer längs med Italiens Amalfi-kust. Paret och deras familjer var så otroligt välkomnande och omhändertagande, varje dag väntade en ny inkvartering i någon spännande stad för mig och makeup-artisten. Vi blev bjudna på hemlagad Italiensk buffet hos brudgummens föräldrar. (Det är då man vill kunna rucka lite på sin glutenintolerans åtminstone lite kan jag lova) Och vi fick så många intryck från hela den här delen av Italien. Så detta är en resa som alltid kommer ha en speciell plats hos mig. Både vad gäller sättet att fotografera på – att göra lite som en följetång – en “story”, samt  på ett personligt plan med alla möten av människor och själva kulturen.

LITE KORT OM EN DESTINATION BRÖLLOPSFOTOGRAF:

Jag är verkligen glad att paret valde att ta med sig en destination bröllopsfotograf och att de valde mig. Vad det innebär med “destination bröllopsfotograf”, är att fotografen reser med till destinationen i ett annat land. Om man gifter sig utomlands så har man lite val kring bokningen av en bröllopsfotograf: Man kan antingen hitta någon på plats. Det kan funka bra om man tex jobbar med en wedding planner som har bra kontakter, så att man kan välja en fotograf med passande bildstil. Eller så kan man ta med sig sin fotograf, vilket kan vara ett bra alternativ om man vill välja en fotograf med viss bildstil och som pratar samma språk. Andra fördelar är att man pratar samma språk och att man kan planera bilder ihop redan innan avresan.

BRÖLLOPET:

Ok så nu till själva bilderna! Dag tre i Italien var den stora dagen. Efter att vi dag 1 tagit förporträtts-bilder i brudgummens hemstad och dag 2 gjort lite mer planering och förberedelser. Bröllopsdagen började på ett hotell i Sorrento och fortsatte med vigsel i Pompejis pompösa kyrka Sanctuary of the Madonna. Sedan blev det en hejdundrandes mottagning på hotell Excelsior Victoria i Sorrento, följt av ett poolparty till efterfest. Nedan följer ett litet bildspel med bara några få favoritbilder från deras långa bröllopsfirande. Åh jag måste bara få dra lite uppmärksamhet till brudens fantastiska skor! De var hand-designade för bröllopet, med bilder av Sorrento på en sida och London på en annan. De viktiga datumen fanns tom tryckta – man kan tex se det datum de först träffades i London 🙂 .  Love it!

(For English, please scroll down)

Full day wedding photography from the beautiful Amalfi Coast of Italy – a destination wedding.

In this time of February darkness, I feel an urge to cheer us all up a little and remind us all that the days are getting lighter. It’s slowly getting better, here in Stockholm the sun will go down at 4:37 PM this afternoon. We are heading towards lighter times (!)

So, my palm is kind of itching for posting something from beautiful, lovely, sunny days. So what would suit better than a wedding I photographed in the gorgeous light on the Amalfi Coast of Italy.

It was a really special experience for me to have the opportunity to photograph this wedding. It was more of a “wedding story” than a wedding day. First, I got to photograph the couples London celebration with ceremony, portraits and mingle in the beginning of the summer, amongst the beautiful surroundings of  Chelsea. Then, in early Autumn, we went for their big wedding celebration. A trip that for me lasted three days and covered several towns along the Italian Amalfi Coast. The couple and their families where just so welcoming and caring, every day a new lodging awaited me and the makeup artist in some exciting coastal Town. We where also invited for an evening of home cooked Italian buffet at the groom’s parent’s house. (I can assure you, that’s when you want to shift a gluten intolerance just a little bit at least) And we got to see so much of this part of Italy.  So this is a trip that has a special place in me.  Firstly when it comes to the way of photographing – making it in to a bit of a story. But also on a personal level, getting to meet  the people and see the culture in this way.

ABOUT DESTINATION WEDDING PHOTOGRAPHY:

I’m so happy that the couple opted to bring a destination wedding photographer with them and that they picked me. What it means to have a destination wedding photographer, is that the photographer will travel with the couple to another country for their wedding. When getting married abroad the couple will have some options when it comes to booking their wedding photographer: One can either find a photographer on that location. This can work well if having a wedding planner with good Connections for example , so that the couple can choose a hotographer with a style that appeals to them. Or the couple can bring a destination photographer with them. If bringing a photographer, the couple gets to choose the photographer that they really like in terms of style and personality. Other upsides are that the photographer will be speaking the same language and that planning of photos can be done well before the wedding day.

THE WEDDING:

Ok, so let’s get to the photos! Day three in Italy was the day for the big day – after having done a portrait shoot in the groom’s home town on day 1 and some planning and preparation on day 2. The wedding  day started at a hotel in Sorrento and carried on with the ceremony at the grandios Sanctuary of the Madonna church in Pompeji. Thereafter followed a gorgeous reception at the Hotel Excelsior Victoria back in Sorrento, ending with an after party at the pool. Please see the slide show above, with a few favourite images selected from their long wedding day celebration. Oh, and I just have to draw some attention to the bride’s absolutely fab shoes! They where hand-designed for the wedding with drawings from Sorrento on one side and London on the other! Even important dates have been imprinted – like the first day that they ever met in London 🙂 Love it!

Gå tillbaka till bloggen / Go back to the blog

Se bröllopsgalleriet / See the wedding gallery

Mer om Louise Fotograf / More about Louise Fotograf

Kontakta Louise Fotograf, med ert bröllopsdatum samt plats i rubriken via email: hello@louisebjorling.com 

Contact Louise Fotograf, with your wedding date and place in the subject line, via email: hello@louisebjorling.com

Send aMessage Share onFacebook Tweet toTwitter Pin toPinterest EmailSubscribe